TriSolar

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Żebyśmy mogli cieszyć się dobrze działającą oraz bezpieczną instalacją fotowoltaiczną potrzebujemy:

 • odpowiedniego sprzętu oraz materiałów wysokiej klasy (renomowanych firm)
 • projektu przygotowanego pod indywidualne potrzeby klienta
 • fachowego montażu (przez sprawdzonego instalatora z odpowiednimi uprawnieniami)

Czas zwrotu zależy od tego w jaki sposób wykorzystujemy energię. Im więcej prądu wyprodukowanego przez panele fotowoltaiczne jest zużywane na bieżąco, tym okres zwrotu kosztów zakupu i montażu instalacji jest krótszy. Dlatego umożliwiono korzystanie zsieci jak z akumulatora czyli net metering. Dodatkowo korzystając z dotacji, czas zwrotu się zmniejszy.

Ilość wytworzonej energii jest zależna od:

 • wielkości instalacji fotowoltaicznej
 • umieszczenia instalacji
 • stopnia zacienienia panela
 • kąta nachylenia paneli do poziomu gruntu

Przyjmuje się, że instalacja o mocy 1kWp, skierowana na południe – wyprodukuje w ciągu roku około 900-1100 kWh energii elektrycznej, przy optymalnym kącie nachylenia wynoszącym 35-45 stopni. Produkcja energii jest większa latem przy pełnym słońcu bez zacienienia paneli.Moduły fotowoltaiczne zbudowane z krzemu działają najsprawniej w temperaturze około 25 C.

Do produkcji energii panele fotowoltaiczne potrzebują jedynie promieni słonecznych, więc instalacja działa już od świtu. Największy uzysk jest jednak w czasie pełnego słońca. W Polsce przyjmuje się, że w ciągu doby taki stan występuje średnio przez około 2 godziny i 45 minut.

Jeśli chodzi o miesiące, to przyjmuje się, że w Polsce największa produkcja energii przypada na maj. W lipcu, gdzy temperatura powietrza może przekroczyć 30 C prowadzi do spadku sprawności i mniejszej produkcji energii elektrycznej, dlatego warto zwrócić uwagę przy wyborze paneli fotowoltaicznych na ich współczynnik temperaturowy.

Jeżeli mowa o porach roku, to 70% energii pozyskiwane jest latem, a 30% zimą. Przyjmując, że 4 osobowa rodzina zużywa rocznie około 5000-6000 kWh oznacza to, że należy zainwestować w instalację o mocy 5-6 kWp.

W ciągu dnia Prosument zużywa na bieżąco energię wyprodukowaną przez instalację i nic za to nie płaci. Niewykorzystana nadwyżka energii oddana jest do sieci, która działa jak magazyn. Wieczorem i w nocy odbiera się z sieci za darmo 80% wprowadzonej wcześniej energii.

Z energetyką Prosument rozlicza się raz na pół roku, albo raz na rok, wyłącznie za różnicę w wysokości energii pobranej i oddanej do sieci oraz opłaty stałe. Dzięki takiemu rozwiązaniu niedobór energii na czas zimy można pokryć z letniej nadwyżki produkcji.

Nazwa pochodzi od wyrażenia net metering – opomiarowanie netto. Oznacza możliwość magazynowania energii elektrycznej w sieci energetycznej . Net metering nawiązuje do Prosumentów. Prosument jest połączeniem dwóch osób:

 • konsumenta, czyli kogoś kto zużywa energię elektryczną
 • producenta, czyli kogoś kto wytwarza energię

W tym kontekście net metering jest określeniem oznaczającym rozliczanie się z dostawcą energii elektrycznej z różnicy energii wyprodukowanej i oddanej do sieci. Tę różnicę można określić dzięki licznikowi dwukierunkowemu, który wskazuje dokładne ilości energii oddanej i pobranej. 

Panele fotowoltaiczne posiadają dwie gwarancje:

 • gwarancję produktową – od 10 do 15 lat (uzależnione od producenta)
 • gwarancję mocy – 25 lat

Inwerter (falownik) solarny:

 • gwarancja produktowa – od 5 do 12 lat (uzależnione od producenta)

Pozostałe elementy elektryczne:

 • gwarancja produktowa – od 2 do 10 lat (uzależnione od producenta)

Instalacje fotowoltaiczne mają bardzo długi czas użytkowania. Przez pierwsze 20-25 lat po założeniu instalacji powinna ona działać bezproblemowo. W późniejszym czasie sprawność paneli zaczyna powoli spadać. Po upływie 25 lat mogą one pracować na poziomie 80-85% pierwotnej mocy. Producenci zdają sobie sprawę jak bardzo trwały jest ich produkt i poświadczają to wieloletnimi okresami gwarancyjnymi.

Nie, energię zmagazynowaną latem wykorzystujesz zimą. Z Zakładem Energetycznym rozliczasz się za cały rok, a energia jest bilansowana.

Ogniwa fotowoltaiczne produkują przez bardzo długi czas energię z nieskończonego w ludzkiej skali źródła – promieniowania słneczego. W przeciwieństwie do innych typów elektrowni fotowoltaika nie wymaga dostarczenia paliw kopalnych, nie emituje spalin i nie powoduje hałasu. Ma też znikomy wpływ na faunę i florę w okolicy. W razie potrzeby panele fotowoltaiczne są łatwe w demontażu i wykorzystują surowce możliwe do ponownego przetworzenia.

Koszt uzależniony jest od:

 • modelu paneli i wyboru producenta
 • ilości paneli, czyli zapotrzebowania na energię
 • modelu inwertera
 • rodzaju dachu, na którym instalacja ma być zamontowana
Koszt założenia instalacji waha się znacznie w zależności od wybranych paneli fotowoltaicznych, zapotrzebowania na energię elektryczną czy stopnia trudności montażu instalacji.

Można przyjąć, że typowa rodzina (2 dorosłych + dziecko) potrzebuje 3000-5000 kWh w skali roku. Chcąc produkować tyle energii z paneli słonecznych należy przygotować się na wydatek około 17 000 – 25 000 zł.

Oczywiście, jest taka możliwość. Obecnie na rynku większość banków posiada w swojej ofercie dedykowane kredyty i leasingi. Wystarczy, że nasz doradca finansowy sprawdzi Twoją historię kredytową i określi zdolność. Mażna również udać się do swojego banku, gdzie proces udzielenia kredytu będzie szybszy ponieważ bank posiada Twoją pełną historię.

Tak, panele fotowoltaiczne zostały zaprojektowane w ten sposób, aby wytrzymać burze, gradobicia, czy różnice temperatur (od -40 do +60 stopni Celsjusza). Mają większą odpiorność na warunki atmosfetyczne niż nowoczesne okna, czy drewniane budynki. Jednak wciąż istnieje możliwość, że ich stan fizyczny zostanie osłabiony. Panele fotowoltaiczne posiadają szereg certyfikatów potwierdzających odporność na skrajne warunki atmosferyczne, zdobyte w bardzo restrykcyjnym procesie badawczym.

Instalacja ta jest przyłączona do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Mieszkańcy domu mogą na bieżąco wykorzystywać wyprodukowaną przez panele energię elektryczną, a nadwyżkę prądu, której nie są w stanie zużyć, mogą oddać do sieci (czyli korzystać z net-meteringu). W razie potrzeby możemy tę energię odebrać w systemie 1:0,8 – w przypadku instalacji do 10 kWp i 1:0,7 – w przypadku instalacji powyżej 10k Wp (ale nie większej niż 50 kWp). To oznacza, że z każdego wyprodukowanego i oddanego do sieci 1 kW odbierzemy 0,8 lub 0,7 kW.

W skład instalacji PV typu ,,on-grid” wchodzą następujące elementy:

 • panel fotowoltaiczny
 • inwerter (falownik)
 • licznik dwukierunkowy
 • okablowanie
 • zabezpieczenia

Każda instalacja tego typu wymaga zgłoszenia do Zakładu Energetycznego, który następnie przyłącza ją do sieci.

Instalacja ta jest przyłączona do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Przy nadwyżkach energii elektrycznej użytkownicy nie mają możliwości oddania energii do sieci. Korzystamy wtedy z akumulatorów, które gromadzą nam energię, którą możemy wykorzystać w późniejszym czasie. Prąd elektryczny wyprodukowany w panelu PV przekazywany jest do regulatora pracy. Kontroler ma za zadanie regulować ładowanie i rozładowywanie akumulatorów. Natępnie prąd stały przepływa przez falownik i już jako prąd zmienny przekazywany jest do odbiorników.

W skład instalacji PV typu ,,off-grid” wchodzą następujące elementy:

 • panel fotowoltaiczny
 • inwerter (falownik)
 • regulator ładowania
 • akumulator
 • obciążenie
 • okablowanie
 • zabezpieczenia

Pojedynczy panel fotowoltaiczny ma zazwyczaj ok. 1-2,2 m2 i moc nominalną 280-450 W. Aby zapewnić energię elektryczną dla domu jednorodzinnego potrzeba kilkunastu takich paneli. Szczegółowe obliczenie powierzchni warto oprzeć o średnioroczne zużycie prądu i moc paneli, na które chcesz się zdecydować. Nasi doradcy przedstawią Ci szczegółowe wyliczenia oparte na wcześniejszym audycie.

Przyjmując, że 4 osobowa rodzina zużywa rocznie 5000-6000 kWh oznacza, że należy zainwestować w instalację o mocy 5,5-6,5 kWp. Zakładając, że panel może wygenerować w ciągu jednej godziny 270 Wh, żeby spełnić zapotrzebowanie 4 kWp, będzie potrzebnych np. 11-12 paneli o mocy 370 Wp.

Instalacja przeznaczona dla domu jednorodzinnego powinna zostać założona w ciągi 1-2 dni. Wyjątkowo złe warunki pogodowe lub nietypowa konstrukcja struktury na której mają być umieszczone panele może wydłużyć czas pracy.

Wszędzie tam, gdzie będą wystawione na działanie promieniowania słonecznego. Optymalny jest dach skierowany na południe, nachylony pod kątem 45 stopni. Panele fotowoltaiczne mogą być instalowane również na: elewacji budynku, gruncie, na wiatach, garażach, kamperach, jako zadaszenia itd. Obecnie istnieje wiele rozwiązań dedykowanych do różnych potrzeb.

Instalacje fotowoltaiczne uchodzą za mało awaryjne i bezobsługowe pod warunkiem, że zostały dobrze zaprojektowane i zamontowane. Gwarancja producenta na efektywność prądotwórczą systemów wynosi około 25 lat! Oczywiście firmy w celu utrzymania gwarancji mogą wymagać corocznych przeglądów serwisowych. Koszt i zakres takiego przeglądu zazwyczaj ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu prac.

Instalacja fotowoltaiczna jest wysoce zautomatyzowana. Produkcja energii elektrycznej i przesyłanie jej dalej za pośrednictwem inwertera odbywa się bezobsługowa. Instalacja jest wyposażona we własne systemy bezpieczeństwa i najlepiej po prostu pozwolić jej działać zgodnie z pierwotnym założeniem. Obsługa fotowoltaiki przeważnie ogranicza się do jej włączenia/wyłączenia. Bardziej zaawansowane systemy fotowoltaiczne pozwalają np. zmienić kąt pod jakim są skierowane panele fotowoltaiczne by zoptymalizowaćuzysk energii (tzw. solar trackery).

Nie, instalacja PV jest przyłączona do sieci energetycznej, do której oddaje nadwyżkę wyprodukowanego prądu. Ze względu bezpieczeństwa, gdy jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, falownik wyłącza instalację i zatrzymuje całą produkcję. Gdyby tak się nie stało, a w pobliżu instalacji trwały by prace serwisowe sieci, istniałoby ryzyko porażenia prądem